Aanpassen hosts file Mac OSX

Wanneer u bezig bent met het verhuizen van uw website en u nog niet de dns hebt aangepast kunt u de nieuwe site niet bereiken onder de domeinnaam. De dns wijst immers nog steeds naar de oude locatie.
We kunnen hier gebruik maken van het hosts file dat op zowel unix (gebaseerde) systemen linux, freebsd, macosx als op het windows platform bestaat.
Op elk unix systeem staat het hosts bestand in de /etc directory. Alleen root heeft rechten dit bestand aan te passen.
Op de Mac is het net een beetje anders.

Hier wordt uitgelegd hoe het op de Mac moet.

 1. Open je terminal: Ga naar Applicaties -> Utilities -> Terminal
 2. Typ: sudo nano /private/etc/hosts + enter
 3. Vul je wachtwoord in: het wachtwoord van je machine + enter
 4. Ga naar de laatste regel en typ: ip-adres www.domain1.tld domain1.tld
 5. Toets ctrl-X
 6. Typ Y + enter
 7. Toets: enter
 8. Typ: dscacheutil -flushcache

Uitleg van de stappen

/private/etc/hosts is het hosts bestand waar we het eerder over hadden.
nano is het tekstbewerkingsprogramma dat we gaan gebruiken om dit bestand aan te passen.
sudo zorgt ervoor dat we tijdelijk root (beheerder) rechten krijgen om het bestand aan te mogen passen.

Wanneer we op enter drukken wordt ons om een wachtwoord gevraagd. Dit is uw eigen wachtwoord. Wanneer u uw wachtwoord invult lijkt het alsof er niet op gereageerd wordt. Dit is normaal. Wanneer er toevallig iemand met u meekijkt kan deze persoon namelijk niet zien uit hoeveel tekens uw wachtwoord bestaat.

Onderaan voegen we de volgende regel toe: [het ipadres van de server waarop uw site gehost wordt] [tab] [uw websiteadres en uw domeinnaam] [tab] is simpelweg de tab-toets, maar u mag hier ook een spatie gebruiken. De regel die we dan toevoegen is:

ip-adres www.domain.tld domain.tld

Vervolgens slaan we het hosts bestand op. Druk op ctrl-X.
U wordt dan gevraagd of u het bestand op wilt slaan. Druk op Y (yes) om dit te doen.
Vervolgens ziet u de naam van het bestand getoond en drukt u op enter.
Het scherm van het tekstbewerkingsprogramma sluit.

Nu moeten we alleen nog 1 commando uitvoeren:
dscacheutil -flushcache

Voor het tijdelijk uitschakelen van de regel volstaat het ook om een # voor de regel te zetten. De regel veranderd dan in commentaar en wordt genegeerd. Het blijft echter nodig om na elke verandering dscacheutil -flushcache uit te voeren.

(Bron: ermis.nl/helpdesk/knowledgebase )

Batch rename images with a sequence on the Mac

Screen Shot 2015-07-24 at 13.29.14
Since I’m working on a MacBook Pro I’ve been missing this feature I had on a Windows machine; easy renaming images with a sequence. I used it mainly for images taken on our holidays; it was a huge batch process. I tried again finding a solution for it and succeeded and got a better solution in return 🙂

Check the article which helped me setting up a automated process with the app ‘Automator’: How To Use Automator To Batch Rename Images on Mac

List all files and folders in a certain directory with Terminal

ALL files and ALL folders

For a text file of ALL files and Folders in your Home Directory,

In Terminal, enter:
find ~ -print | sed -e 's;[^/]*/;|--->;g;s;--->|; |;g' > ~/Desktop/Tree.txt

To direct to a specific Folder, replace ~ with the Directory (i.e. find ~/Documents):
find ~/Documents -print | sed -e 's;[^/]*/;|--->;g;s;--->|; |;g' > ~/Desktop/Tree.txt

NO files and ALL folders

Before -print add
-type d
Leave spaces around it.

Listings from mounted devices

find mount/Volumes/path/to/dir -type d -print | sed -e 's;[^/]*/;|--->;g;s;--->|; |;g' > ~/Desktop/Tree.txt

source: discussions.apple.com

Mac Finder: How to batch unlock numerous files within subfolders/folders/directory

Time for some serious finder mojo:

1. Using Finder, the top level folder of those files that you want to unlock. Switch to List View mode (cmd-2).
2. You should now see a finder pane containing only those files and folders that you want to unlock.
3. Cmd-a to Select All.
4. Open all the sub-folders. With all selected, opt-command-right arrow to open up alllll the children.
5. Cmd-A to select all
6. Opt-Cmd-I to bring up the single pane inspect
7. Unlock
8. See Mason Kramer’s keyboard navigation guide for more Finder mojo.

source: forum.MacRumors.com

How to restore your back-up on Sony Ericsson Xperia 10 with Gingerbread (Android 2.3.3)

Screenshot Sony Ericsson X10 Gingerbread
Screenshot Sony Ericsson X10 Gingerbread
Screenshot from the Sony Ericsson website saying Gingerbread is available for X10

Having trouble restoring your back-up data …

… done with ‘Back-up and Restore’ on your Sony Ericsson Xperia 10 (version 2.1) after upgrading to Gingerbread (version 2.3.3) ?

 • Download the file ‘Backup and restore v010935.apk (1,5Mb)‘ and save it to your SD-card (thanx a lot Ahmad)
 • Download the app ‘appInstaller by Gregory House’ from the Android market onto your X10
 • When starting up the app don’t forget to switch off the USB Connection with your phone 😉

How did I find all this?

I found a discussion on Facebook covering ‘x10 2.1 to 2.3 contacts restoration problem !‘ telling me these following things:

Ahmad Mostafa A. Mageed

Thank markus and jeff so much for ur help actually I found the solution in Se forums …
So u have to download backup and restore app that was included in 2.1 after allowing to install from unknow sources .(other than market )……ill post a link now 🙂

www.megaupload.com/?d=I5CJUPJV

Hope it works w u too mate 🙂

SE on Facebook

If you read the information given when updating (via both Update Service and PC Companion) you do get this information.
When you get the information saying that all personal data on the phone memory will be lost, it also gives you a link to click to read the full details on what changes there will be. When you click this link you get all this info.
This is what’s said about the B&R app:

“Important! Read this before you update.

The Backup and Restore app will be overwritten and cannot be used to restore data. Check out Android Market for alternative apps to back up and restore your data, such as MyBackup.

Okay, I didn’t read it thát thoroughly :S

But than I had to ínstall the app on my phone and found this thread: A Guide To Installing APK Apps On Your Google Android Phone that helped me finding the right app installer app mentioned above.